En översnöad gärdesgård, nästan bara de lodräta pinnarna som syns..