Svenstavik-08, BH-3 och cert.
Foto: Michaela Larsson.