Amy HP BIRvalp 6-9 mån och sedan BISvalp-1 på Papillon Ringens Rasspecial i Haninge 3 oktober -15.
Domare: Anita Withmarsh