Amy fick HP BIR på Västerbottens kk inoff i Vindeln 7 November-15
Domare:
Anna-Lena Angeria