Amy & Abbe
Efter SKKs nat utställning i Sundsvall den 9/4-16 där Abbe blev BH-4 & Amy blev BT-4 för domare Adam Ostrowski, Polen.