Caspian's Layout, Taz är Abbes fantastiskt fina pappa!

Foto: Alexandra Baker